O nas

Towarzystwo Przyjaciół Orłowa jest stowarzyszeniem o przedwojennej tradycji (zał. w 1934 r). Po długich latach przerwy w 1987 roku zdeterminowani mieszkańcy Orłowa reaktywowali stowarzyszenie, rejestrując je trzy lata później. Towarzystwo Przyjaciół Orłowa status Organizacji Pożytku Publicznego osiągnęło w 2005 roku. Mimo, że dysponuje skromnymi środkami oraz niewielką ilością członków, w dużym stopniu coraz starszych emerytów, zawsze zarządzają nim oddani społecznicy-pasjonaci dbający o rozwój i ochronę walorów dzielnicy.

Co ważniejsze – duże osiągnięcia w tej działalności wpłynęły bardzo pozytywnie na rozwój i zachowanie krajobrazu kulturowego wyjątkowo urokliwie położonych południowych dzielnic Gdyni – Orłowa i Kolibek. Stowarzyszenie wypracowało sobie dobrą markę i opinię organizacji mającej wiedzę ekspercką, siłę społeczną i odwagę przeciwstawić się każdemu, kto narusza prawo miejscowe, zagraża środowisku naturalnemu i kulturowemu oraz niszczy walory zabytkowe i krajobrazowe Orłowa i Kolibek.

Mimo iż stowarzyszenie wspiera swoją działalnością społeczną i fachowymi opiniami miasto i samorząd – nie jest przez samorząd dofinansowywane. Opiera się wyłącznie na pracy społecznej, ideowej i pasji działania pro publico bono. Niewielkie środki pozyskiwane ze składek członkowskich, darowizn i wpływów z 1% podatku wystarczają zaledwie na utrzymanie zabytkowej siedziby, jaką jest Domek Żeromskiego (dawny domek rybacki, gdzie pisarz mieszkał w 1920 roku), który TPO odbudowało.

Skład zarządu Towarzystwa Przyjaciół Orłowa:

 1. Sławomir Kitowski – prezes
 2. Danuta Mróz-Lisowska – wiceprezes
 3. Barbara Biniewska-Błażko – sekretarz
 4. Iwona Wirszke – skarbnik
 5. Zbigniew Barański – członek zarządu
 6. Małgorzata Ewert-Manikowska – członek zarządu
 7. Urszula Frąckiewicz-Heidrich – członek zarządu
 8. Joanna Sakaluk – członek zarządu
 9. Maria Jolanta Sołtysik – członek zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej:

 1. Oliwia Grabowska-Kaczmarek – przewodniczący KR
 2. Bolesław Borzycki – członek KR
 3. Leszek Kędzierski – członek KR

STATUT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ORŁOWA

Statut TPO z 2023r.