DYSKUSJA O PLANACH OCHRONY NADMORSKIEGO OBSZARU ORŁOWA

DYSKUSJA O PLANACH OCHRONY NADMORSKIEGO OBSZARU ORŁOWA w środę 29 czerwca o godz. 11.00. Wstęp wolny.
Towarzystwo Przyjaciół Orłowa i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku zapraszają do Domku Żeromskiego, ul. Orłowska 6, na spotkanie dyskusyjne dotyczące prac nad Projektem Planu Zadań Ochronnych Obszaru Natura 2000 Klify i Rafy Kamienne Orłowa PLH220105. Prezentacja i dyskusja nad planowaną ochroną nadmorskiego obszaru Orłowa odbędzie się z udziałem ekspertów RDOŚ w środę 29 czerwca 2022 w godz. 11.00–13.30. Wstęp wolny, wejście od ul. Zacisznej.