ARTYKUŁ O PLANIE ZAGOSPODAROWANIA W ORŁOWIE

W piątkowym Dzienniku Bałtyckim (16.04.21) artykuł o wyłożonym planie zagospodarowania Orłowa, cytują nasze zdanie z poprzedniego wyłożenia.